Roztroušená skleróza a její léčba

Roztroušená skleróza je naprosto nevyzpytatelné onemocní, u něhož si nemůžete být jistí, kde a kdy udeří. U pojmu kde je nutné konkrétněji uvést, v které části centrálního nervového systému napadnou bílé krvinky myelinizovaná vlákna. Nemoc se projevuje v atakách a proto je první vlna léčby zaměřená na ně. Pacientovy je podávána vysoká dávka kortikoidů, což vede k dřívějšímu odeznění akutního relapsu a mírní se tím poškození. Společně s kortikoidy je nutné aplikovat látky, jenž zabrání vedlejším účinkům. Touto metodou se sice úspěšně daří zmenšit zánětlivou reakci, avšak nikterak nezabraňují propuknutí další ataky.


A právě v tuto chvíli přicházejí na řadu léky, jejichž cílem je minimalizovat množství relapsů a zpomalit tak celkový progres nemoci. Jelikož prozatím dokážeme roztroušenou sklerózu pouze zpomalit, je nutné začít s léčbou co nejdříve, dokud není poškození příliš velké. Začnou-li se tyto látky aplikovat v rané klinické formě relaps remitující, snižuje se pravděpodobnost, že tyto klinicky izolované syndromy přerostou v invaliditu. Ve světě se celkově využívá šest skupin léků, z nichž jsou tři řazeny mezi interferony, dále je využíván glatiramer acetát, mitoxantron a natalizumab (Tysabri).


Interferony a glatimer acetát se aplikují vpichem do svalu v intervalu jednoho dne až týdne. Jejich cílem je snížit aktivitu T-lymfocytů a tím omezit jejich pronikání do centrálního nervového systému. Hlavně v počátcích léčby se dostavuje celá řada vedlejších účinků. Nejběžnějším je podráždění v místě vpichu, zvýšení tepoty, dušnost, bušení srdce či bolesti kloubů. Při jejich aplikaci je nutné provádět pravidelné testy, neboť se může dostavit poškození jater a anémie. Zavedení léku tysabri přineslo pacientům novou naději v potlačení roztroušené sklerózy. Tento lék působí tak, že se naváže na molekuly lymfocytu a tím jim zabrání proniknout cévní spěnou. Jeho účinnost je více než o padesát procent vyšší, než v případě interferonů, avšak není určen pro každého pacienta. Předpokladem pro zvážení jeho nasazení je adekvátní stav imunitního systému. Při jeho přílišném útlumu rapidně stoupá šance propuknutí progresivní multifokální leukoencefalopatie. Další komplikací může být alergická reakce, jenž se může projevit pouhou vyrážkou, ale také anafylaktickou reakcí. Část pacientů na jeho podání reaguje vytvořením protilátek, které jeho účinky anulují. Aplikuje se v měsíčních intervalech pomocí infuze. Mitoxatron u nás není používán, neboť je jeho použití značně omezené jeho kardiotoxicitou.


Krom zvládání samotné roztroušené sklerózy je nutné nasadit i symptomatickou léčbu, která slouží k zvládnutí příznaků nemoci. Velmi častá je přítomnost depresí, proti nimž se nebojuje pouze antidepresivy, ale také sezeními s odborníkem. Dále je také potřeba zvládat infekce, bolesti či potíže s močením. Pro zvládání únavy pacienti pod dohledem fyzioterapeuta provádí nenamáhavá cvičení, která celkově pomáhají ke snížení důsledků na pohybovém aparátu.