Roztroušená skleróza a její příznaky

Roztroušená skleróza je nepředvídatelné chronické onemocnění nervového systému, jejíž příznaky se mohou případ od případu lišit. Prakticky se dá říci, že se mohou objevit jakékoliv příznaky zasahující motoriku, zrak, senzoriku a nervový systém. První symptomy jsou mnohdy přehlíženy a neklade se jim souvislost s propuknutím závažného onemocnění.


Velmi často se roztroušená skleróza projevuje celkovou únavou, sníženou citlivostí a mravenčením v končetinách. Při předklonění hlavy se dostavuje tzv. Lhermittův příznak, jenž je pacienty popisován jako pocit elektrického výboje v páteři. Zrakové potíže jsou způsobené zánětem očního nervu, což se může projevit ve formě výpadků v zorném poli, zhoršenou ostrostí vidění, snížením vnímání ostrosti barev, dvojitým viděním, šilhavostí či nystagmusmem. Nystagmus se projevuje kmitáním oči a nelze nikterak ovlivnit vůlí. Někdy je patrné i špatné vyslovování a zadrhávání v řeči.


Mezi motorické obtíže se řadí porucha koordinace pohybů vedoucí až k potížím s rovnováhou. Dostavuje se těžkopádnost a ochabnutí svalů, jenž bývá nejzřetelnější u dolních končetin. U rukou se může projevit snížená obratnost a intenční třes. Objevují se i potíže s vyprazdňováním. Častěji bývá postižen močový měchýř, přičemž obtíže velmi připomínají příznaky, jenž vykazuje zvětšená prostata. Tedy potíže z vyprazdňováním typu časté nutkání, neúplné a přerušované močení, jenž mohou vést až k problémům s udržením moči. Střevní potíže se nejčastěji projevují zácpou. Vzácně dochází i ke snížení sexuálních funkcí až impotenci, ochrnutí a propukání záchvatů epilepsie. Krom fyzických příznaků se dostavují časté změny nálad, kdy jsou stavy silných depresí střídány totální euforií.


Příznaky se dostavují v nepředvídatelných, bez varování se projevujících atakách a trvají různě dlouhou dobu. Může se jednat o několik týdnů, ale i měsíců. S postupem nemoci dochází k zhoršování jednotlivých příznaků, které posléze mohou vyvolat celou řadu sekundárních projevů, jako jsou infekce, osteoporóza, svalová slabost a mnoho dalších. Pro určování progresu roztroušené sklerózy se používá desetistupňová Kurtzkeho stupnice.